چت

آگهی های خرید ذوالفقاری - 11429

ورق اسید شویی
07 تیر، 1400 3 سال پیش

خریدار یک رول ورق اسید

خريدار يك رول ٢/٥ اسيد عرض يك w22

سیم و سایر مفتول ها
26 خرداد، 1400 3 سال پیش

کلاف مفتول

خریدار کلاف مفتول از 1/8 تا 2/10 میل 700 تن جهت صادرات

ورق اسید شویی
13 خرداد، 1400 3 سال پیش

خریدار ورق اسید شویی

خریدار ورق 2.3 اسید شویی به میزان 15 تن

ورق گرم (سیاه)
13 خرداد، 1400 3 سال پیش

خریدار ورق گرم

خریدار ورق 10 میل st52 عرض 1500 به مقدار 1 رول

ورق گرم (سیاه)
13 خرداد، 1400 3 سال پیش

خریدار ورق

خريدار ورق 3/5 اسيد st52

ورق روغنی (سرد)
25 خرداد، 1400 3 سال پیش

خریدار ورق روغنی

خريدار ٢/٥ روغنى رول st14تک رول

×