چت

ذوالفقاری - 11429

نام :

ذوالفقاری

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-11429

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تامین محصولات تخت فولادی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران خیابان جردن.

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

×