چت

اعلام موجودی پارس جنرال (حمید رنجبران) - 11385

مواد معدنی
17 آذر، 1400 2 سال پیش

صورت بار مواد اولیه خام 17 آذر (کد : 33201)

شرکت بازرگانی پارس جنرال از سال ۲۰۱۷ فعالیت خود را به صورت رسمی در کشور چین آغاز کرده و در زمینه های مختلف تجارت بین الملل در راستای حمل و نقل بین المللی، شمش الومنیوم . مواد اولیه . استیل و. ورق . ضایعات الومنیوم . و یافتن کالا در کشور چین،و سایر موارد آماده همکاری میباشد.

استیل
17 آذر، 1400 2 سال پیش

صورت بار استیل 17 آذر (کد : 33200)

شرکت بازرگانی پارس جنرال از سال ۲۰۱۷ فعالیت خود را به صورت رسمی در کشور چین آغاز کرده و در زمینه های مختلف تجارت بین الملل در راستای حمل و نقل بین المللی، شمش الومنیوم . مواد اولیه . استیل و. ورق . ضایعات الومنیوم . و یافتن کالا در کشور چین،و سایر موارد آماده همکاری میباشد.

قراضه و ضایعات
17 آذر، 1400 2 سال پیش

صورت بار قراضه (ضایعات) 17 آذر (کد : 33199)

شرکت بازرگانی پارس جنرال از سال ۲۰۱۷ فعالیت خود را به صورت رسمی در کشور چین آغاز کرده و در زمینه های مختلف تجارت بین الملل در راستای حمل و نقل بین المللی، شمش الومنیوم . مواد اولیه . استیل و. ورق . ضایعات الومنیوم . و یافتن کالا در کشور چین،و سایر موارد آماده همکاری میباشد.

شمش و تختال
17 آذر، 1400 2 سال پیش

صورت بار شمش 17 آذر (کد : 33198)

شرکت بازرگانی پارس جنرال از سال ۲۰۱۷ فعالیت خود را به صورت رسمی در کشور چین آغاز کرده و در زمینه های مختلف تجارت بین الملل در راستای حمل و نقل بین المللی، شمش الومنیوم . مواد اولیه . استیل و. ورق . ضایعات الومنیوم . و یافتن کالا در کشور چین،و سایر موارد آماده همکاری میباشد.

×