نام :

محمد خضرئی

نام تجاری :

حر ترابر

کد کاربری :

f24-11364

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

حمل و نقل به سراسر کشور

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

خوزستان ،اهواز

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

09162990909

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خدمات حمل و نقل وباربری

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

حمل بار از استان خوزستان به سراسر کشور.

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید