مجتبی نصیری (مصالح ساختمانی نصر اردل) - 11359

مجتبی نصیری

مصالح ساختمانی نصر اردل

44%
جزئیات...
نام :

مجتبی نصیری

نام تجاری :

مصالح ساختمانی نصر اردل

کد کاربری :

f24-11359

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 03834344648 ،
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خرید و فروش میلگرد ذوب و زاگرس

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

چهارمحال وبختيارئ ،شهركرد شهرکرد. اردل خیابان شهید مطهری جنب حمام شهرداری سابق .

تلفن :

03834344648

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات:

میلگرد ذوب و زاگرس شماره 14 و 16

×