آذین پروفیل سپاهان (آهن دان) (بزرگ منش) - 11280

آذین پروفیل سپاهان (آهن دان)

بزرگ منش

49%
جزئیات...
نام شرکت :

آذین پروفیل سپاهان (آهن دان)

نام مدیر عامل :

بزرگ منش

کد کاربری :

f24-11280

وب سایت :

https://azinfoolad.com/

ایمیل :

-

تلفن : 35722151 ، 03137112000 ،
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

قوطی و پروفیل. تولید تسمه کرومیت و پروفیل z پانچدار-برشکاری ورق به صورت طولی و عرضی(رول به رول)

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان شهرک صنعتی جی انتهای خیابان هفتم پلاک 10

تلفن :

03137112000

توضیحات :

داخلی 100 و 200

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات:

تولید تسمه کرومیت و پروفیل z پانچدار-برشکاری ورق به صورت طولی و عرضی(رول به رول)

دسته محصول :

پروفیل

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

×