چت

هلدینگ ساختمانی وندا (نسرین محمدی) - 11262

هلدینگ ساختمانی وندا

نسرین محمدی

49%
جزئیات...
نام شرکت :

هلدینگ ساختمانی وندا

نام مدیر عامل :

نسرین محمدی

کد کاربری :

f24-11262

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

هلدینگ ساختمانی وندا تامین کننده ی میلگرد آماده ی بستر سنندج 09189988683

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

كردستان ،سنندج

آدرس دفتر :

همدان ،همدان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد

مشخصات:

هلدینگ ساختمانی وندا تامین کننده ی میلگرد آماده ی بستر سنندج 09189988683

×