نام شرکت :

هلدینگ ساختمانی وندا

نام مدیر عامل :

نسرین محمدی

کد کاربری :

f24-11262

وب سایت :

https://instagram.com/wch_nm

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

هلدینگ ساختمانی وندا تامین کننده ی میلگرد آماده ی بستر سنندج 09189988683

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

كردستان ،سنندج

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

آدرس دفتر :

همدان ،همدان

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

هلدینگ ساختمانی وندا تامین کننده ی میلگرد آماده ی بستر سنندج 09189988683

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی هلدینگ ساختمانی وندا

مشاهده بیشتر