آگهی های خرید وحیده شهدوست (سامان فولاد)

وحیده شهدوست

سامان فولاد

69%
خریدار تیرآهن
دسته محصول :

تیرآهن (IPE) تیرآهن هاش (H) تیرآهن لانه زنبوری

خریدار انواع تیرآهن 14,16,18

20 اردیبهشت، 1400

آخرین آگهی های خرید فولاد 24