نام شرکت :

ثنا مبدل توسعه پارس

نام مدیر عامل :

مهندس نوپرست

کد کاربری :

f24-11241

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :

-

شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

تجهیزات و ماشین آلات

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی ثنا مبدل توسعه پارس

مشاهده بیشتر