نام :

خدادادی

نام تجاری :

ریخته گری

کد کاربری :

f24-11233

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

ریخته گری شمش

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

تجهیزات ریخته گری و ذوب فلزات

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

شمش

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید