چت

یحیی خرقانی (صرافی) - 11152

نام :

یحیی خرقانی

نام تجاری :

صرافی

کد کاربری :

f24-11152

وب سایت : -
ایمیل :

Exchange.yahya@gmail.com

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

انجام خدمات ارزی اعم از حوالجات ارزی و تامین اسکناس توسط صرافی مجاز . رفع کوتاژ صادراتی . رفع صدور اظهارنامه ارزی از گمرکات کشور . تسهیل سازی تخصیص ارز بانکی . همه امور فوق تحت نظارت قوانین بانک مرکزی و صرافی مجاز میباشد .

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

ترخیص کاری و خدمات گمرک

×