نام :

محمودی

نام تجاری :

کیان شرق

کد کاربری :

f24-11127

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02126203758
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

بازرگانی انواع ورق و تولید کننده لوله و پروفیل

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

پروفیل

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی محمودی

مشاهده بیشتر