چت

محمودی (کیان شرق) - 11127

نام :

محمودی

نام تجاری :

کیان شرق

کد کاربری :

f24-11127

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 02126203758
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

بازرگانی انواع ورق و تولید کننده لوله و پروفیل

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

پروفیل

×