نام :

محمد سعید علوی

نام تجاری :

کیهان

کد کاربری :

f24-11044

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02166671202
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1371

توضیحات :

تامین کننده لوله درزدار سیاه قوطی پروفیل انواع لوله آلیاژی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران شاداباد

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

فلزات آلیاژی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

لوله صنعتی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

درز دار سیاه

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

پروفیل

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :