امیر فرزین (ساخت تجهیزات) - 10994

امیر فرزین

ساخت تجهیزات

36%
جزئیات...
نام :

امیر فرزین

نام تجاری :

ساخت تجهیزات

کد کاربری :

f24-10994

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

ساخت تجهیزات

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

ساخت قطعه و قالب فلزی

مشخصات:

ساخت تجهیزات

×