چت

آگهی های خرید فاطمه تبار (هایرون) - 10945

ورق گالوانیزه
11 دی، 1401 1 سال پیش

خریدار ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه 0/8 به میزان 2 رول و ورق 0/9 یک رول خریداریم.

×