نام :

وحید سعیدی

نام تجاری :

اهن الات سعیدی

کد کاربری :

f24-10911

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 04445337777
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خرید و فروش میلگرد

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد کلاف

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :