چت

سوره سازه جی (خدیجه بیگم نکویی) - 10903

سوره سازه جی

خدیجه بیگم نکویی

41%
جزئیات...
نام شرکت :

سوره سازه جی

نام مدیر عامل :

خدیجه بیگم نکویی

کد کاربری :

f24-10903

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 03133862536 ، 03133862537
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

شماره های تماس: 33873565 -031 / 69-33878168-031 / 33872496-031 / 37 -031-33862536

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

دسته محصول :

ورق گالوانیزه

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

تیرآهن

×