چت

امیر ترکی (پاسارگاد) - 10870

نام :

امیر ترکی

نام تجاری :

پاسارگاد

کد کاربری :

f24-10870

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 09140252400
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

پیمانکار جوشکاری

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع جوشکاری

×