امیر ترکی (پاسارگاد) - 10870

امیر ترکی

پاسارگاد

36%
جزئیات...
نام :

امیر ترکی

نام تجاری :

پاسارگاد

کد کاربری :

f24-10870

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

پیمانکار جوشکاری

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع جوشکاری

×