محمدرضاشریف زاده (ایران فولاد) - 10847

محمدرضاشریف زاده

ایران فولاد

38%
جزئیات...
نام :

محمدرضاشریف زاده

نام تجاری :

ایران فولاد

کد کاربری :

f24-10847

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02166316520 ،
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1385

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران بازاراهن شادابادمجتمع تجاری بهاران۲بلوک۱۸پلاک۲۱۳

تلفن :

09123203538

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

فلزات غیر آهنی

مشخصات:

بست چهارپیچ ایران فولاد بست داربستی

×