احمدبختیاری

آهن آلات بختیاری

42%
نام :

احمدبختیاری

نام تجاری :

آهن آلات بختیاری

کد کاربری :

f24-10787

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

فارس ،شيراز شیراز کمربندی سر شهرک صنعتی بزرگ شیراز انباربختیاری

کدپستی :

6854273918

تعداد پرسنل :

5

تلفن :

09174106131

توضیحات :

آهن آلات بختیاری در عرصه آهن آلات ساختمانی صنعتی نو دست دوم و درجه دو فعالعیت می نماید

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

نبشی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

پروفیل

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :