شرکت دارکوب صنعت آریا سپند

محمدرضا نجات بخش

44%
نام شرکت :

شرکت دارکوب صنعت آریا سپند

نام مدیر عامل :

محمدرضا نجات بخش

کد کاربری :

f24-10725

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

شرکت دارکوب صنعت آریا سپند ساخت تجهیزات صنعتی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

تجهیزات صنعتی

فایل های ضمیمه :

آگهی های خرید شرکت دارکوب صنعت آریا سپند

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید