نام :

قدرت الله گنجعلي

نام تجاری :

پرشين فولاد

کد کاربری :

f24-1064

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 01134546538
کد ملی :

5799896051

سال آغاز فعالیت :

1382

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :