آگهی های خرید ارسطو نصراله زاده (اهن الات ارسطو )

ارسطو نصراله زاده

اهن الات ارسطو

36%
درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-36931
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

با هم 50 تن

08 مهر، 1399

آخرین آگهی های خرید فولاد 24