آگهی های فروش تامین ذوب آسیا (سید محمد عظیمی)

صورت بار فلزات آلیاژی شنبه 24 آبان

فرو کروم , فرومنگنز , فرو سیلیس . در هر تناژی قابل تامیین میباشد . 09139300119 جناب یزدان شناس

24 آبان، 1399
صورت بار شمش شنبه 24 آبان

شمش چدن کوره بلند شمش خاکستری شمش داکتیل در هر تناژی قابل تامیین میباشد. 09139300119 جناب یزدان شناس

24 آبان، 1399

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید