چت

سوله سازان حديد كاران (محمد علی پوررشیدی) - 1014

سوله سازان حديد كاران

محمد علی پوررشیدی

34%
جزئیات...
نام شرکت :

سوله سازان حديد كاران

نام مدیر عامل :

محمد علی پوررشیدی

کد کاربری :

f24-1014

وب سایت :
ایمیل :

شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

×