همه محصولات انواع لوله لوله صنعتی لوله و پروفیل صابری لوله داربستی صدرا پروفیل تهران لوله داربستی لوله و پروفیل جهان پارس لوله داربستی لوله و پروفیل تهران شرق لوله داربستی صابری قیمت لوله مانیسمان شرکت لوله های دقیق کاوه قیمت لوله مانیسمان لوله سازی اهواز قیمت لوله مبلی شرکت لوله و پروفیل سپنتا قیمت لوله مبلی گروه صنعتی درپاد تبریز قیمت لوله گالوانیزه شرکت پروفیل فولادی اصفهان قیمت لوله گالوانیزه گروه صنعتی سپاهان قیمت لوله گالوانیزه گروه صنعتی درپاد تبریز قیمت لوله آبرسانی شرکت کالوپ قیمت لوله آبرسانی شرکت لوله و پروفیل سپنتا قیمت لوله آبرسانی گروه صنعتی سپاهان قیمت لوله گاز شرکت لوله و پروفیل سپنتا قیمت لوله گاز شرکت تولیدی صنعتی کچو قیمت لوله گاز لوله و پروفیل کیهان قیمت لوله گاز شرکت کارخانجات نورد لوله یاران قیمت لوله گاز گروه صنعتی سپاهان قیمت لوله صنعتی شرکت صدرا پروفیل تهران قیمت لوله صنعتی شرکت تولیدی صنعتی کچو قیمت لوله صنعتی شرکت لوله و قوطی اصفهان قیمت لوله صنعتی جهان پروفیل پارس قیمت لوله صنعتی فولاد هیربد زرندیه قیمت لوله صنعتی گروه صنعتی سپاهان قیمت لوله داربستی شرکت لوله و قوطی اصفهان قیمت لوله داربستی لوله و پروفیل فولادی اصفهان قیمت لوله داربستی شرکت پروفیل پایا اصفهان قیمت لوله داربستی نیکان پروفیل قیمت لوله داربستی فولاد هیربد زرندیه قیمت لوله داربستی تعاونی فولاد علویجه
قیمت لوله آبرسانی شرکت کالوپ
آخرین بروز رسانی : 28 فروردین، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) سایز (inch) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 لوله آبرسانی 6 اینچ درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ
ضخامت (mm) : 6 طول شاخه (m) : 12 سایز (inch) : 6 محل تحویل : کارخانه
6 12 6 کیلوگرم کارخانه
21,250
28 فروردین، 1400
2 لوله آبرسانی 8 اینچ درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ
ضخامت (mm) : 6 طول شاخه (m) : 12 سایز (inch) : 8 محل تحویل : کارخانه
6 12 8 کیلوگرم کارخانه
20,950
28 فروردین، 1400
3 لوله آبرسانی 10 اینچ درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ
ضخامت (mm) : 6 طول شاخه (m) : 12 سایز (inch) : 10 محل تحویل : کارخانه
6 12 10 کیلوگرم کارخانه
20,850
28 فروردین، 1400
4 لوله آبرسانی 12 اینچ درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ
ضخامت (mm) : 6 طول شاخه (m) : 12 سایز (inch) : 12 محل تحویل : کارخانه
6 12 12 کیلوگرم کارخانه
20,000
21 بهمن، 1399
5 لوله آبرسانی 14 اینچ درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ
ضخامت (mm) : 6 طول شاخه (m) : 12 سایز (inch) : 14 محل تحویل : کارخانه
6 12 14 کیلوگرم کارخانه
20,750
28 فروردین، 1400
6 لوله آبرسانی 16 اینچ درز اسپیرال ضخامت 6 کالوپ
ضخامت (mm) : 6 طول شاخه (m) : 12 سایز (inch) : 16 محل تحویل : کارخانه
6 12 16 کیلوگرم کارخانه
20,750
28 فروردین، 1400
7 لوله آبرسانی 18 اینچ درز اسپیرال ضخامت 6 کالوپ
ضخامت (mm) : 6 طول شاخه (m) : 12 سایز (inch) : 18 محل تحویل : کارخانه
6 12 18 کیلوگرم کارخانه
20,750
28 فروردین، 1400
8 لوله آبرسانی 20 اینچ درز اسپیرال ضخامت 6 کالوپ
ضخامت (mm) : 6 طول شاخه (m) : 12 سایز (inch) : 20 محل تحویل : کارخانه
6 12 20 کیلوگرم کارخانه
20,750
28 فروردین، 1400
9 لوله آبرسانی 24 اینچ درز اسپیرال ضخامت 6 کالوپ
ضخامت (mm) : 6 طول شاخه (m) : 12 سایز (inch) : 24 محل تحویل : کارخانه
6 12 24 کیلوگرم کارخانه
20,750
28 فروردین، 1400
10 لوله آبرسانی 28 اینچ درز اسپیرال ضخامت 6 کالوپ
ضخامت (mm) : 6 طول شاخه (m) : 12 سایز (inch) : 28 محل تحویل : کارخانه
6 12 28 کیلوگرم کارخانه
20,750
28 فروردین، 1400
11 لوله آبرسانی 30 اینچ درز اسپیرال ضخامت 8 کالوپ
ضخامت (mm) : 8 طول شاخه (m) : 12 سایز (inch) : 30 محل تحویل : کارخانه
8 12 30 کیلوگرم کارخانه
20,750
28 فروردین، 1400
12 لوله آبرسانی 32 اینچ درز اسپیرال ضخامت 8 کالوپ
ضخامت (mm) : 8 طول شاخه (m) : 12 سایز (inch) : 32 محل تحویل : کارخانه
8 12 32 کیلوگرم کارخانه
20,750
28 فروردین، 1400
13 لوله آبرسانی 36 اینچ درز اسپیرال ضخامت 8 کالوپ
ضخامت (mm) : 8 طول شاخه (m) : 12 سایز (inch) : 36 محل تحویل : کارخانه
8 12 36 کیلوگرم کارخانه
20,750
28 فروردین، 1400
قیمت لوله گالوانیزه گروه صنعتی سپاهان
آخرین بروز رسانی : 28 فروردین، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) سایز (inch) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 لوله گالوانیزه 1/2 اینچ ضخامت 2 سپاهان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 محل تحویل : کارخانه
2 6 1/2 کیلوگرم کارخانه
32,350
28 فروردین، 1400
2 لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ ضخامت 2 سپاهان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/4 1 محل تحویل : کارخانه
2 6 1/4 1 کیلوگرم کارخانه
32,350
28 فروردین، 1400
3 لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/4 1 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 1/4 1 کیلوگرم کارخانه
31,750
28 فروردین، 1400
4 لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ ضخامت 2 سپاهان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1 محل تحویل : کارخانه
2 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
32,350
28 فروردین، 1400
5 لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
31,750
28 فروردین، 1400
6 لوله گالوانیزه 3/4 اینچ ضخامت 2 سپاهان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 3/4 محل تحویل : کارخانه
2 6 3/4 کیلوگرم کارخانه
32,350
28 فروردین، 1400
7 لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2 سپاهان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1 محل تحویل : کارخانه
2 6 1 کیلوگرم کارخانه
32,350
28 فروردین، 1400
8 لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 1 کیلوگرم کارخانه
31,750
28 فروردین، 1400
9 لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2 سپاهان
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 2 محل تحویل : کارخانه
2 6 2 کیلوگرم کارخانه
32,350
28 فروردین، 1400
قیمت لوله داربستی نیکان پروفیل
آخرین بروز رسانی : 28 فروردین، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) سایز (inch) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 نیکان پروفیل
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1 محل تحویل : کارخانه
2 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
22,000
28 فروردین، 1400
2 لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
21,000
28 فروردین، 1400
لوله داربستی لوله و پروفیل جهان پارس
آخرین بروز رسانی : 28 فروردین، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) سایز (inch) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 جهان پارس
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1
2 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
23,450
28 فروردین، 1400
2 لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 جهان پارس
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1
2.5 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
21,850
28 فروردین، 1400
لوله داربستی صدرا پروفیل تهران
آخرین بروز رسانی : 28 فروردین، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) سایز (inch) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 صدرا تهران
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1
2 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
23,400
28 فروردین، 1400
2 لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 صدرا تهران
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1
2.5 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
21,500
28 فروردین، 1400
لوله داربستی صابری
آخرین بروز رسانی : 28 فروردین، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) سایز (inch) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 صابری
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1
2 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
23,400
28 فروردین، 1400
2 لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 صابری
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1
2.5 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
21,400
28 فروردین، 1400
لوله داربستی لوله و پروفیل تهران شرق
آخرین بروز رسانی : 28 فروردین، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) سایز (inch) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 تهران شرق
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1
2 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
23,300
28 فروردین، 1400
2 لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 تهران شرق
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1
2.5 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
21,500
28 فروردین، 1400
قیمت لوله گاز شرکت تولیدی صنعتی کچو
آخرین بروز رسانی : 28 فروردین، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) سایز (inch) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 لوله گازخانگی روکار 1/2 اینچ ضخامت 2.5 تولیدی صنعتی کچو
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 1/2 کیلوگرم کارخانه
25,780
28 فروردین، 1400
2 لوله مانیس گاز توکار 1/2 اینچ ضخامت 2.8 تولیدی صنعتی کچو
ضخامت (mm) : 2.8 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 محل تحویل : کارخانه
2.8 6 1/2 کیلوگرم کارخانه
26,850
28 فروردین، 1400
3 لوله گازخانگی روکار 1/4 1 اینچ ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو
ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/4 1 محل تحویل : کارخانه
3 6 1/4 1 کیلوگرم کارخانه
25,780
28 فروردین، 1400
4 لوله مانیس گاز توکار 1/4 1 اینچ ضخامت 3.4 تولیدی صنعتی کچو
ضخامت (mm) : 3.4 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/4 1 محل تحویل : کارخانه
3.4 6 1/4 1 کیلوگرم کارخانه
26,850
28 فروردین، 1400
5 لوله گازخانگی روکار 1/2 1 اینچ ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو
ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1 محل تحویل : کارخانه
3 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
25,780
28 فروردین، 1400
6 لوله مانیس گاز توکار 1/2 1 اینچ ضخامت 3.4 تولیدی صنعتی کچو
ضخامت (mm) : 3.4 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1 محل تحویل : کارخانه
3.4 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
26,850
28 فروردین، 1400
7 لوله گازخانگی روکار 3/4 اینچ ضخامت 2.5 تولیدی صنعتی کچو
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 3/4 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 3/4 کیلوگرم کارخانه
25,780
28 فروردین، 1400
8 لوله مانیس گاز توکار 3/4 اینچ ضخامت 2.8 تولیدی صنعتی کچو
ضخامت (mm) : 2.8 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 3/4 محل تحویل : کارخانه
2.8 6 3/4 کیلوگرم کارخانه
26,850
28 فروردین، 1400
9 لوله گازخانگی روکار1 اینچ ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو
ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1 محل تحویل : کارخانه
3 6 1 کیلوگرم کارخانه
25,780
28 فروردین، 1400
10 لوله مانیس گاز توکار 1 اینچ ضخامت 3.4 تولیدی صنعتی کچو
ضخامت (mm) : 3.4 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1 محل تحویل : کارخانه
3.4 6 1 کیلوگرم کارخانه
26,850
28 فروردین، 1400
11 لوله گازخانگی روکار 2 اینچ ضخامت 3.5 تولیدی صنعتی کچو
ضخامت (mm) : 3.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 2 محل تحویل : کارخانه
3.5 6 2 کیلوگرم کارخانه
25,780
28 فروردین، 1400
12 لوله مانیس گاز توکار 2 اینچ ضخامت 3.9 تولیدی صنعتی کچو
ضخامت (mm) : 3.9 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 2 محل تحویل : کارخانه
3.9 6 2 کیلوگرم کارخانه
26,850
28 فروردین، 1400
قیمت لوله گاز گروه صنعتی سپاهان
آخرین بروز رسانی : 28 فروردین، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) سایز (inch) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 لوله گازخانگی روکار 1/2 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 1/2 کیلوگرم کارخانه
27,550
28 فروردین، 1400
2 لوله مانیس گاز توکار 1/2 اینچ ضخامت 2.8 سپاهان
ضخامت (mm) : 2.8 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 محل تحویل : کارخانه
2.8 6 1/2 کیلوگرم کارخانه
28,700
28 فروردین، 1400
3 لوله گازخانگی روکار 1/4 1 اینچ ضخامت 3 سپاهان
ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/4 1 محل تحویل : کارخانه
3 6 1/4 1 کیلوگرم کارخانه
27,550
28 فروردین، 1400
4 لوله مانیس گاز توکار 1/4 1 اینچ ضخامت 3.4 سپاهان
ضخامت (mm) : 3.4 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/4 1 محل تحویل : کارخانه
3.4 6 1/4 1 کیلوگرم کارخانه
28,700
28 فروردین، 1400
5 لوله گازخانگی روکار 1/2 1 اینچ ضخامت 3 سپاهان
ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1 محل تحویل : کارخانه
3 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
27,550
28 فروردین، 1400
6 لوله مانیس گاز توکار 1/2 1 اینچ ضخامت 3.4 سپاهان
ضخامت (mm) : 3.4 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 1 محل تحویل : کارخانه
3.4 6 1/2 1 کیلوگرم کارخانه
28,700
28 فروردین، 1400
7 لوله گازخانگی روکار 3/4 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 3/4 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 3/4 کیلوگرم کارخانه
27,550
28 فروردین، 1400
8 لوله مانیس گاز توکار 3/4 اینچ ضخامت 2.8 سپاهان
ضخامت (mm) : 2.8 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 3/4 محل تحویل : کارخانه
2.8 6 3/4 کیلوگرم کارخانه
28,700
28 فروردین، 1400
9 لوله گازخانگی روکار 1 اینچ ضخامت 3 سپاهان
ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1 محل تحویل : کارخانه
3 6 1 کیلوگرم کارخانه
27,550
28 فروردین، 1400
10 لوله مانیس گاز توکار 1 اینچ ضخامت 3.4 سپاهان
ضخامت (mm) : 3.4 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1 محل تحویل : کارخانه
3.4 6 1 کیلوگرم کارخانه
28,700
28 فروردین، 1400
11 لوله گازخانگی روکار 2 اینچ ضخامت 3.5 سپاهان
ضخامت (mm) : 3.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 2 محل تحویل : کارخانه
3.5 6 2 کیلوگرم کارخانه
27,550
28 فروردین، 1400
12 لوله مانیس گاز توکار 2 اینچ ضخامت 3.9 سپاهان
ضخامت (mm) : 3.9 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 2 محل تحویل : کارخانه
3.9 6 2 کیلوگرم کارخانه
28,700
28 فروردین، 1400
قیمت لوله صنعتی جهان پروفیل پارس
آخرین بروز رسانی : 23 فروردین، 1400
ردیف عنوان ضخامت (mm) طول شاخه (m) سایز (inch) واحد محل تحویل قیمت (تومان) نوسان
1 لوله صنعتی " 1/2 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1/2 محل تحویل : کارخانه
2 6 1/2 کیلوگرم کارخانه
23,000
23 فروردین، 1400
2 لوله صنعتی " 3/4 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس
ضخامت (mm) : 2 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 3/4 محل تحویل : کارخانه
2 6 3/4 کیلوگرم کارخانه
23,000
23 فروردین، 1400
3 لوله صنعتی " 1 ضخامت 2.5 جهان پروفیل پارس
ضخامت (mm) : 2.5 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 1 محل تحویل : کارخانه
2.5 6 1 کیلوگرم کارخانه
21,500
23 فروردین، 1400
4 لوله صنعتی " 2 ضخامت 3 جهان پروفیل پارس
ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 2 محل تحویل : کارخانه
3 6 2 کیلوگرم کارخانه
21,500
23 فروردین، 1400
5 لوله صنعتی " 3 ضخامت 3 جهان پروفیل پارس
ضخامت (mm) : 3 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 3 محل تحویل : کارخانه
3 6 3 کیلوگرم کارخانه
21,500
23 فروردین، 1400
6 لوله صنعتی " 4 ضخامت 4 جهان پروفیل پارس
ضخامت (mm) : 4 طول شاخه (m) : 6 سایز (inch) : 4 محل تحویل : کارخانه
4 6 4 کیلوگرم کارخانه
21,500
23 فروردین، 1400