چت

میلگرد بستر استاندارد 15 ضخامت 4

میلگرد بستر استاندارد
سایز (cm) : 15 ضخامت (mm) : 4

شرکت سازه بستر آروشا

امتیاز کاربر : %74

میلگرد بستر استاندارد 15 ضخامت 4

1 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ندا مطوری

امتیاز کاربر : %50

میلگرد بستر استاندارد 15 ضخامت 4

1 ماه پیش
31,930 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

سازه بستر آروشا

امتیاز کاربر : %53

میلگرد بستر استاندارد 15 ضخامت 4

2 ماه پیش
33,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %84

میلگرد بستر استاندارد 15 ضخامت 4

3 ماه پیش
38,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرمان تجارت آرون . پیوان

امتیاز کاربر : %60

میلگرد بستر استاندارد 15 ضخامت 4

3 ماه پیش
34,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×