جدول وزنی پروفیل

جدول وزن پروفیل

وزن پروفیل

معرفی و بررسی جدول وزن پروفیل

پروفیل ها انواع مختلفی دارند و چون سطح کاربرد گسترده ای در صنایع و سازه های مختلف دارند، تعیین وزن آنها از روی جدول وزن پروفیل بسیار مورد نیاز می باشد. پروفیل به معنای مقطع ثابت با طول معین است و در دو نوع باز و بسته می باشد. پروفیل های باز شامل تسمه، تیرآهن، میلگرد، انواع نبشی ها و ناودانی ها، چهارپهلو و غیره هستند. پروفیل Z از نوع پروفیل باز است که کاربردهایی همانند پوشش سقف سالن های ورزشی و سقف سوله دارند. پروفیل های بسته شامل انواع لوله، قوطی پروفیل درب و پنجره و پروفیل های کرکره برقی می باشند. پروفیل های ساختمانی به سه دسته تقسیم می شوند. ماده اولیه دسته اول از فولاد نورد گرم بوده و شکل ظاهری آنها به صورت قوطی می باشد. دومین دسته، از فولاد نورد سرد تولید می شوند که با ایجاد خمش یا پرس کردن ورق فولادی تهیه شده و در نهایت به شکل ناودانی در می آیند. پروفیل های مرکب آخرین دسته از پروفیل های ساختمانی می باشند که از اتصال دو یا چند پروفیل سرد و گرم تهیه و تولید می شوند. پروفیل های نورد سرد برای انجام کارهای سبک ساختمانی مانند تیرهای تکیه گاهی برای سقف های کاذب و چهارچوب های درهای ساختمان مورد استفاده قرار میگیرند. نحوه تولید پروفیل ها به دو شکل مستقیم و غیر مستقیم می باشد. در روش مستقیم به شکل تدریجی نوارها از بین قالبهای مخصوص حرکت داده می شود و به تدریج شکل گیری شده و در آخر بعد از جوش دادن دو لبه ورق، شکل نهایی تولید می شود. پروفیل در روش غیر مستقیم ابتدا تبدیل به لوله شده و سپس بعد از اعمال فشار به اشکال مختلف تبدیل خواهد گردید.

بر اساس جدول وزن پروفیل، می توان وزن انواع پروفیل مربع و مستطیل را در مقاطع کوچک و بزرگ بدست آورد. جدول وزن پروفیل مربع برای سایزهای ۲۰*۲۰ تا ۱۰۰*۱۰۰ و در ضخامت های ۱ تا ۴ میلیمتر تنظیم شده است. از سوی دیگر جدول وزن قوطی مستطیل برای سایزهای ۲۰*۱۰ تا ۲۲۰*۶۰ و در ضخامت های 1 تا 6 میلیمتر تنظیم شده است. پروفیل های مربع و مستطیل در مقاطع کوچک برای ساخت درب و پنجره و راه پله ها کاربرد دارند. پروفیلهای مربع و مستطیل با مقاطع بزرگتر که به نام پروفیل های ستونی مشهورند برای ساختن ستون و اسکلت فلزی مورد استفاده قرار می گیرند. پروفیل های ستونی در صنعت و پروژه های ساخت و ساز مورد استفاده قرار می گیرند و ضخامت آنها بین ۸ تا ۱۵ میلیمتر می باشد.

جدول وزن قوطی مربعی ضخامت ۱ ۱٫۲۵ ۱٫۵میلیمتر

ردیف ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) وزن (kg/m)
1 1 20*20 0/62
2 1 25*25 0/78
3 1 30*30 0/96
4 1 35*35 1/12
5 1 40*40 1/25
6 1.25 20*20 0/75
7 1.25 25*25 0/98
8 1.25 30*30 1/19
9 1.25 35*35 1/39
10 1.25 40*40 1/55

جدول وزن قوطی مربعی ضخامت ۲ میلیمتر

ردیف ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) وزن (kg/m)
1 2 20*20 1/18
2 2 25*25 1/53
3 2 30*30 1/78
4 2 35*35 2/16
5 2 40*40 2/45
6 2 45*45 2/81
7 2 50*50 3/11
8 2 60*60 3/74
9 2 70*70 4/38
10 2 80*80 4/97

جدول وزن قوطی مربعی ضخامت ۳ میلیمتر

ردیف ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) وزن (kg/m)
1 3 30*30 2/73
2 3 35*35 3/19
3 3 40*40 3/60
4 3 45*45 4/25
5 3 50*50 4/62
6 3 60*60 5/54
7 3 70*70 6/51
8 3 80*80 7/44
9 3 90*90 8/38
10 3 100*100 9/38

جدول وزن قوطی مربعی ضخامت ۴ میلیمتر

ردیف ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) وزن (kg/m)
1 4 50*50 6/06
2 4 60*60 7/32
3 4 70*70 8/58
4 4 80*80 9/89
5 4 90*90 11/18
6 4 100*100 12/42
7 4 110*110 13/72
8 4 135*135 16/74
9 4 140*140 17/48
10 4/5 100*100 13/89

جدول وزن قوطی مستطیل ضخامت ۱ میلیمتر

ردیف ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) وزن (kg/m)
1 1 10*20 0/46
2 1 10*25 0/53
3 1 10*30 0/62
4 1 20*30 0/78
5 1 20*40 0/96
6 1 30*40 1/12
7 1/25 10*20 0/56
8 1/25 10*25 0/66
9 1/25 10*30 0/75
10 1/25 20*30 0/98

جدول وزن قوطی مستطیل ضخامت ۲ میلیمتر

ردیف ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) وزن (kg/m)
1 2 10*20 0/87
2 2 10*25 1/02
3 2 10*30 1/18
4 2 20*30 1/53
5 2 20*40 1/87
6 2 30*40 2/16
7 2 50*40 2/81
8 2 25*50 2/32
9 2 30*50 2/45
10 2 20*60 2/45

جدول وزن قوطی مستطیل ضخامت ۲٫۵ میلیمتر

ردیف ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) وزن (kg/m)
1 2 10*20 0/87
2 2 10*25 1/02
3 2 10*30 1/18
4 2 20*30 1/53
5 2 20*40 1/87
6 2 30*40 2/16
7 2 50*40 2/81
8 2 25*50 2/32
9 2 30*50 2/45
10 2 20*60 2/45

جدول وزن قوطی مستطیل ضخامت ۳ میلیمتر

ردیف ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) وزن (kg/m)
1 3 20*40 2/73
2 3 30*40 3/19
3 3 50*40 4/25
4 3 25*50 3/42
5 3 30*50 3/60
6 3 20*60 3/60
7 3 30*60 4/25
10 3 40*60 4/62
11 3 50*60 5/08
12 3 40*80 5/54

جدول وزن قوطی مستطیل ضخامت ۳٫۵ ۴ ۴٫۵ ۵ ۶ میلیمتر

ردیف ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) وزن (kg/m)
1 3/5 50*40 4/78
2 3/5 30*60 4/78
3 3/5 40*60 5/33
4 3/5 50*60 5/89
5 3/5 40*80 6/42
6 3/5 60*80 7/56
7 3/5 40*100 7/56
8 3/5 50*100 8/07
9 3/5 60*120 9/76
10 3/5 60*220 15/29