چت

جداول وزن نبشی

جدول وزنی نبشی

وزن نبشی

معرفی و بررسی جدول وزنی نبشی

نبشی از مهم ترین مقاطع فولادی است که در صنعت و پروژه های ساخت و ساز مورد استفاده قرار می گیردو به همین دلیل، دسترسی و اطلاع از چگونگی کاربرد جدول وزن نبشی قبل از اجرای سازه بسیار مهم و ضروری به نظر می آید. نبشی در حقیقت نوعی پروفیل است که دو ضلع آن بر هم عمود می باشد. دو نوع روش تولید برای نبشی ها وجود دارد. روش اول، روش فابریک بوده که طی این روش محصول نهایی بدون ایجاد هیچ نوع تغییری در طول فرآیند، از خط تولید خارج می گردد. در روش پرسی، ورق ۶ متری از وسط و در عرض آن خم شده و در آخر شکل نهایی تولید می گردد.

نبشی ها را می توان به صورت مرکب یا منفرد و همچنین به صورت ترکیبی با سایر پروفیل ها در پروژه های ساخت و ساز استفاده نمود. از سوی دیگر، نبشی ها از لحاظ نوع بال به دو دسته بال مساوی و بال غیر مساوی تقسیم می شوند. در نبشی های بال مساوی، ضخامت دو بال یکسان می باشد و در نوع بال غیر مساوی، برخلاف آن می باشد.

علامت اختصاری برای شناسایی نبشی ها حرف L است که در کنار آن سایز بال را درج می نمایند. در صورتی که بال های نبشی، یکسان باشد سایز یک بال در کنار حرف L نوشته می شود و در صورتی که بال ها نامساوی باشند، سایز بال ها به صورت ضریب در کنار حرف L درج می گردد. از نبشی ها در سایز ۵۰ تا ۱۵۰ میلیمتر جهت متصل نمودن پل ها به ستون ها، تیر آهن ها به بیم های باربر، ستون ها به صفحات فوندانسیون، ساختمان سازی و در صنعت استفاده می کنند. افزون بر موارد فوق نبشی در ساخت ستون و همینطور خرپا استفاده می شود.

جدول وزن نبشی برای سایزهای ۳ تا ۱۵ سانتی متر و با طول های ۶ و ۱۲ متر تنظیم گردیده است. در این جدول، اوزان ارائه شده بر حسب کیلوگرم می باشد.

این جدول استاندارد به ما کمک می کند تا در پروژه های ساخت و ساز با دقت بیشتری مصالح را جاسازی نموده و میزان اتلاف مصالح با استفاده از محاسبه وزن نبشی بسیار پایین تر می آید که با این عمل، در هزینه ها صرفه جویی بسیار زیادی خواهد شد.

سايز نبشي (cm) وزن شاخه ۶ متري (kg) وزن شاخه ۱۲ متري (kg)
۳ ۹ ۱۸
۴ ۱۴ ۲۸
۵ ۲۲ ۴۴
۶ ۳۲ ۶۴
۸ ۵۶ ۱۱۲
۱۰ ۹۰ ۱۸۰
۱۲ ۱۲۰ ۲۴۰
۱۵ ۱۹۰ ۳۸۰
×