جداول وزن تیرآهن

جدول وزن تیرآهن

وزن تیرآهن

معرفی و بررسی جدول وزن تیرآهن

برای محاسبه ی وزن تیرآهن باید ابتدا نوع تیرآهن مصرفی مشخص شود. تیرآهن ها یکی از مصالح بسیار مهم در سازه های فلزی و بتونی می باشند و در انواع تیپ های IPE، IPB و INP وجود دارند.

تیرآهن که مهمترین پروفیل ساختمانی نیز محسوب می شود در طولهای متفاوت بین ۶ تا ۱۴ متر تهیه و به بازار مصرفی عرضه می شوند. در ایران تیرآهن I شکل یا تیرآهن IPE بیشترین کاربرد را داشته و بر اساس استاندارد اروپا تولید می شود.

تیرآهن IPE دارای ضخامت ثابتی بوده و ضخامت جان آن نسبت به ضخامت عرض بال کمتر می باشد. نوع دیگر تیر آهن IPE، تیرآهن دوبل است که در آن، دو تیرآهن IPE به صورت جدا یا چسبیده به یکدیگر جهت تحمل بار با وزن های بالا مورد استفاده قرار می گیرند.

نوع دیگر تیرآهن IPE، تیرآهن لانه زنبوری است که در آن، دو تیرآهن I شکل را به شکل لانه زنبور برش داده، از هم باز کرده و سپس مجددا بهم جوش می دهند. با این روش، مقاومت تیرآهن بالا رفته که در سازه هایی که نیاز به تحمل وزن بالا دارند کاربرد فراوان دارد. تیرآهن های لانه زنبوری به صورت جفتی یا تکی در سازه ها کاربرد دارند.

جدول وزن تیرآهن IPE برای سایزهای ۸ تا ۶۰ میلیمتر تنظیم گردیده و در آن، ارتفاع، عرض بال، ضخامت جان و ضخامت بال برای سایزهای مختلف منظور شده است. در جدول وزن تیرآهن، وزن شاخه ۱ متری بر حسب کیلوگرم ارائه شده است. از سوی دیگر، در این جدول، وزن شاخه ۱۲ متری نیز مورد محاسبه قرار گرفته است. البته برای محاسبه دقیق تر، تعداد شاخه در هر بسته یا در تریلر بر اساس سایز نیز محاسبه شده و طبق این روش می توان به طور دقیق وزن هر متر تیرآهن IPE را قبل از اجرای پروژه ساخت و ساز مورد محاسبه قرار داد.

سايز تيرآهن ارتفاع عرض بال ضخامت جان ضخامت بال وزن شاخه ۱ متری (kg) وزن شاخه ۱۲متري(kg) تعداد شاخه در هر بسته تعداد شاخه در تريلر
۸           ۷۲    
۱۰           ۹۸    
۱۲ ۱۲۰ ۶۴ ۴.۴ ۶.۳ ۱۰.۴ ۱۲۵ ۴۴ ۱۷۶
۱۴ ۱۴۰ ۷۳ ۴.۷ ۶.۹ ۱۲.۹ ۱۵۵ ۳۶ ۱۴۴
۱۶ ۱۶۰ ۸۲ ۵ ۷.۴ ۱۵.۸ ۱۹۰ ۳۰ ۱۲۰
۱۸ ۱۸۰ ۹۱ ۵.۳ ۸ ۱۸.۸ ۲۲۶ ۲۴ ۹۶
۲۰ ۲۰۰ ۱۰۰ ۵.۶ ۸.۵ ۲۲.۴ ۲۶۹ ۱۸ ۷۲
۲۲ ۲۲۰ ۱۱۰ ۵.۹ ۹.۲ ۲۶.۲ ۳۱۵ ۱۶ ۶۴
۲۴ ۲۴۰ ۱۲۰ ۶.۲ ۹.۸ ۳۰.۷ ۳۶۹ ۱۴ ۵۶
۲۷ ۲۷۰ ۱۳۵ ۶.۶ ۱۰.۲ ۳۶.۱ ۴۳۴ ۱۲ ۴۸
۳۰ ۳۰۰ ۱۵۰ ۷.۱ ۱۰.۷ ۴۲.۲ ۵۰۷    
۳۳           ۵۹۰    
۳۶           ۶۸۶    
۴۰           ۷۹۶    
۴۵           ۹۳۲    
۵۰           ۱۰۸۹    
۵۵           ۱۲۷۲    
۶۰           ۱۴۶۴