چت

نرخ جهانی کامودیتی ها 17 آوریل 2024

آلومینیوم: قیمت آلومینیوم ۲,۵۵۴ دلار است، که نسبت به زمان قبلی ۶ دلار افزایش داشته و افزایش ۰.۲۴٪ را ثبت کرده است .فلز روی: قیمت فلز روی ۲,۷۴۵.۵۰ دلار است، که نسبت به زمان قبلی ۳۱.۵۰ دلار کاهش داشته و کاهش ۱.۱۳٪ را ثبت کرده است .

نرخ جهانی کامودیتی ها 17 آوریل 2024

آلومینیوم: قیمت آلومینیوم ۲,۵۵۴ دلار است، که نسبت به زمان قبلی ۶ دلار افزایش داشته و افزایش ۰.۲۴٪ را ثبت کرده است .

فلز روی: قیمت فلز روی ۲,۷۴۵.۵۰ دلار است، که نسبت به زمان قبلی ۳۱.۵۰ دلار کاهش داشته و کاهش ۱.۱۳٪ را ثبت کرده است .

طلا: قیمت طلا ۲,۴۰۵.۰۵ دلار است، که نسبت به زمان قبلی ۲۲.۰۵ دلار افزایش داشته و افزایش ۰.۹۳٪ را نشان می‌دهد.

نفت خام WTI: قیمت نفت خام WTI ۸۵.۹۸ دلار است، که نسبت به زمان قبلی ۰.۵۷ دلار افزایش داشته و افزایش ۰.۶۷٪ را ثبت کرده است .

نفت برنت: قیمت نفت برنت ۹۰.۶۹ دلار است، که نسبت به زمان قبلی ۰.۵۹ دلار افزایش داشته و افزایش ۰.۶۵٪ را ثبت کرده است .

فلز مس: قیمت فلز مس ۹,۵۶۵.۰۰ دلار است، که نسبت به زمان قبلی تغییری نکرده و تغییر ۰٪ را ثبت کرده است .

سنگ آهن ۶۲٪: قیمت سنگ آهن ۱۰۶.۰۵ دلار است، که نسبت به زمان قبلی ۷ دلار کاهش داشته و کاهش ۰.۰۷٪ ثبت کرده است .

دیدگاه ها
×