چت

نمای ابتدایی بورس 27 فروردین 1403

تاثیر رخ داد های سیاسی بر این بازار کاملا مشهود است، چرا که بعد از بی پاسخ ماندن حملات ایران به اسرائیل جو بازار رو به بهبودی رفت.

نمای ابتدایی بورس 27 فروردین 1403

بورس امروز با تفاوت فاحش نسبت به دیروز شروع شد و درصد سبز بودن بازار حدود 60 تا 70 درصد شد. 

تاثیر رخ داد های سیاسی بر این بازار کاملا مشهوداست، چرا که بعد از بی پاسخ ماندن حملات ایران به اسرائیل جو بازار رو به بهبودی رفت. 

تمامی نماد هایی که دیروز در حالت منفی به سر میبردند امروز شمشیر های خود را غلاف کردند و دست دوستی به جو مثبت بازار دادند.

شاخص بورس در 27 فروردین برابر است با 2/203/161 که با 0.29 درصد رو به افزایش است. 

تاثیرگذارترین و پر بحث ترین نماد ها خودرو،ثشاهد، ذوب، خگستر هیتند که به بالا رفتن شاخص بورس کمک بسزایی میکنند. 

فزر با این که تنها نماد سبز بازار بوده امروز منفی خورد .

جو سیاسی مشوش نکنید که بازار برای مردم آروم و گرم بشه.
 

دیدگاه ها
×