چت

تحلیل پایانی بورس در 3 اردیبهشت 1403

بازار تقریبا 50_50 بود چراکه نمادهای مثبت بازار 348 و نماد های منفی 328 واحد بودند و 17 نماد در حالت خنثی به سر میبردند.

تحلیل پایانی بورس در 3 اردیبهشت 1403


بورس در روز 3 اردیبهشت  ابتدا 2/312/818 واحد شروع شد و در لحظات پایانی با رشد 0.17% به 2/316/740 واحد رسید.

بازار تقریبا 50_50 بود چراکه نمادهای مثبت بازار 348 و نماد های منفی 328 واحد بودند و 17 نماد در حالت خنثی به سر میبردند.

سهام نماد کاما ترکوند و بیشترین ورود نقدینگی به بورس داشت. نوش جون سهامداراش در رتبه های بعدی و اعتبار، کیا، تنوین بچه پولدارای امروز بودند.

بچه های نفت و فراورده های نفتی بد رفتن تو منفی.... شبندر شپنا صدر نشین منفی خورای امروز بودند. یه آب قند بدین دست سهام دارا ایشالله تو روز های بعدی حالدون بهتر بشه 

اما همچنان پرچم بچه های فلزات اساسی بالاس چون که بالاترین ارزش معاملاتی دست ماهاست... این چنین سر و دست میشکنند برامون.

دیدگاه ها
×