چت

فرمول قیمت پایه مقاطع طویل فولادی تغییر کرد.

فاصله قیمت پایه میلگرد از قیمت میانگین شمش به ۱۶ درصد رسید.

فرمول قیمت پایه مقاطع طویل فولادی تغییر کرد.

بورس کالا طی ابلاغیه‌ای اعلام کرد که  از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ قمیت پایه کالای میلگرد ۱۶ درصد و تیرآهن نبشی و ناودانی ۱۹ درصد بالاتر از آخرین میانگین نرخ پایه عرضه شده شمش بلوم همان هفته در بورس کالا لحاظ خواهد گردید.

فاصله قیمت پایه میلگرد از قیمت میانگین شمش پیش از این ۱۱ درصد بود.

دیدگاه ها
×