موافقتنامه ایران و بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دوجانبه تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه موافقتنامه ایران و بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دو جانبه را تصویب کردند.

موافقتنامه ایران و بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دوجانبه تصویب شد

نمایندگان در جلسه علنی امروز- سه شنبه ۲۱ شهریور ماه- مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دو جانبه را بررسی کرده و کلیات و جزئیات این لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده واحده این لایحه، موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دو جانبه شامل یک مقدمه، ۱۲ ماده و یک پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

بر اساس تبصره این ماده، رعایت اصول ۷۷،۱۲۵،۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است./ ایرنا 

×