چت

صندوق زیتون زیر ذره بین فاندبیس (اینفوگراف)

زیتون فولاد را اضافه کرده و فصبا فروخته است.

صندوق زیتون زیر ذره بین فاندبیس (اینفوگراف)

زیتون بزرگترین صندوق مختلط بازار است و بازدهی آن در یک سال گذشته از صندوق‌های اهرمی نیز بالاتر بوده است!

مهمترین خریدها:

 

  • فولاد
  • ممسنی
  • شستا


 مهمترین فروش‌ها:

 

  • فصبا
  • فخوز
  • دی 

صندوق #زیتون در بهمن‌ماه ۴۸ میلیارد تومان سهام خریده است و در مقابل ۳۹ میلیارد تومان سهام فروخته است.


 

دیدگاه ها
×