چت

نرخ جهانی کامودیتی ها 10 می 2024

فلز مس با قیمت 10,51.00 دلار در هر تن، نسبت به نوسانات قبلی ثابت ماند.آلومینیوم با قیمت 252400 دلار در هر تن، افزایش 146.50 دلار یا 1.48 درصد را نسبت به زمان قبل ثبت کرد.

نرخ جهانی کامودیتی ها 10 می 2024

فلز مس با قیمت 10,51.00 دلار در هر تن، نسبت به نوسانات قبلی ثابت ماند.

آلومینیوم با قیمت 252400 دلار در هر تن، افزایش 146.50 دلار یا 1.48 درصد را نسبت به زمان قبل ثبت کرد.

نیکل با قیمت  1913450 دلار در هر تن، کاهش37.50 دلار یا 1.46 درصد را نشان داد.

روی با قیمت 249700 دلار در هر تن، قیمت خود را حفظ کرد.

طلا به 236680 دلار در هر اونس رسید که نسبت به قبل 26.50  دلار یا1.13  درصد افزایش یافت.

نفت برنت با قیمت 82.78 دلار در هر بشکه، کاهش 1.10  دلار یا 1.31 درصد را نشان داد.

نفت خام WTIبا کاهش1.6  دلار یا 1.34  درصد، به 78.20  دلار در هر بشکه رسید.

نفت گاز لندن با کاهش12.75  دلار یا1.67  درصد، به 75.50  دلار در هر تن رسید.

کاهش قیمت نفت و فلزاتی مانند نیکل و نفت برنت در این بازار نشانگر تحرکات تجاری و سیاسی بین المللی می‌باشد. 

دیدگاه ها
×