چت

فولاد گیلان پیشتاز قیمت ها در بورس کالا

اختلاف فاحش بین قیمت کشف شده ورق گرم در بورس کالا و قیمت ورق در بازار آزاد موضوعی است که به نظر می‌رسد در آینده از آن بیشتر خواهیم شنید.

فولاد گیلان پیشتاز قیمت ها در بورس کالا

باید گفت هزینه  اضافی در نظر گرفته شده برای ورق گرم ضخامت ۲ این شرکت بیش از ۳ برابر هزینه اضافی رایج در سایر شرکتها است و به این ترتیب خریدار محصول ورق گرم از فولاد گیلان در بورس کالا حداقل دو هزارتومان بیش از سایر قیمت های کشف شده در بورس کالا می پردازد.

هرچند در یکسال اخیر شرکت فولاد گیلان هم از حیث تولید و هم از حیث عرضه ورق گرم در بورس کالا در حداقل میزان ممکن نسبت به سال‌های اخیر بوده است اما در حال حاضر قیمت کشف شده این شرکت در بورس کالا خط شکن قیمت ورق گرم در بورس کالاست.

هرچند به نظر می‌رسد این اتفاق در سایه حمایت دستگاههای متولی برای تشویق هرچه بیشتر این شرکت به عرضه در بورس کالا صورت گرفته است نمی توان از نظر دور داشت که در حال حاضر عمده ورق این شرکت در بازار ازاد هرکیلو ۳۸ تا ۴۱ هزارتومان به فروش می‌رسد، اختلافی که آنقدر زیاد است که قطعا مانع این شرکت جهت عرضه محصول خود در بورس کالا خواهد بود.

به نظر می‌رسد اتفاقات گذشته در حال تکرار است و اختلاف فاحش بین قیمت کشف شده ورق فولادی در بورس کالا و بازار ازاد زمینه ای برای دلال بازی و ایجاد رانت برای برخی سوداگران می گردد.

دیدگاه ها
×