چت

تحلیل پایاینی بورس 2 اردیبهشت 1403

نماد های مثبت تا الان 423 مورد و 252 نماد منفی هستند و 13 نماد بدون تغییر بوده اند.نماد هایی که بیشترین نقدینگی را وارد بورس کردند به ترتیب: خبهمن،شپنا، بوعلی، فولاد بوده اند.

تحلیل پایاینی بورس 2 اردیبهشت 1403

در دومین روز از اردیبهشت 1403، بورس با نمایی سبز شروع به فعالیت کرد و در این لحظه خیلی از نماد ها به حالت منفی رسیدند.

تا به الان شاخص کل  به 2/312/991 واحد رسیده است که با افزایش 1.19%🔺رسیده است.

نماد های مثبت تا الان 423 مورد و 252 نماد منفی هستند و 13 نماد بدون تغییر بوده اند.

نماد هایی که بیشترین نقدینگی را وارد بورس کردند به ترتیب: خبهمن،شپنا، بوعلی، فولاد بوده اند.

و نماد هایی که باعث خروج نقدینگی از بازار بورس بوده اند: خودرو، خساپا،غگل میباشند.

خودرو یکی از نماد های پر بحث بازار این مدت اخیر بوده است که بصورت نوسانی از مثبت به منفی در حال جابه جایی میباشد.

در خصوص ارز معاملات گروه ها؛ با اختلاف بسیار زیاد فلزات اساسی صدر نشین نمودار هستند با ارزش 6594 میلیارد ریال و پس از آن گروه های خودرو، شیمیایی و انبوه سازی میباشند. 

دیدگاه ها
×