چت

جزئیات معاملات تالار صنعتی 12 اسفندماه 1402

شاخص فلزات اساسی با رشد ۳۱ هزار و ۲۳۵ واحدی، رقم یک میلیون و ۶۴۶ هزار و ۹۶۶ واحد را نشان داد.

جزئیات معاملات تالار صنعتی 12 اسفندماه 1402

معاملات آهن‌اسفنجی

 • بافت 136,396 ریال
 • اردکان 136,001 ریال
 • بافق 129,673 ریال
 • غدیر ایرانیان 132,163 ریال
 • شادگان 132,776 ریال
 • خوزستان 136,633 ریال
 • نی ریز 139,026 ریال

معاملات گندله سنگ‌آهن

 

 • کچاد با قیمت پایانی 49,958 ریال و 0% رقابت
 • کگل با قیمت پایانی 52,416 ریال و 5.33% رقابت
 • کگل با قیمت پایانی 49,766 ریال و 0% رقابت
 • کگهر با قیمت پایانی 51,950 ریال و 3.99% رقابت

معاملات کنسانتره سنگ‌آهن

 • کچاد با قیمت پایانی 37,580 ریال و 0% رقابت
 • کگهر با قیمت پایانی 36,092 ریال و 0% رقابت

 

معاملات ورق 

 • ورق_سرد_خودرو توسط #فولاد عرضه و با قیمت پایانی 369,617 ریال و 0% رقابت انجام شد.
 • ورق_سرد_لوازم_خانگی  توسط #فولاد عرضه و با قیمت پایانی 369,617 ریال و 0% رقابت انجام شد.


 

دیدگاه ها
×