چت

رشد صادرات فولاد چین در آوریل 2024

در فاصله زمانی ژانویه تا آوریل 2024، شرکت‌های فولادی چین موفق به افزایش 27 درصدی در صادرات فولاد نسبت به مدت مشابه سال گذشته شده‌اند، به 35.02 میلیون تن رسیده‌اند. همچنین، واردات محصولات فولادی با کاهش 3.7 درصدی نسبت به مدت مشابه گزارش سال قبل، به 2.4 میلیون تن کاهش یافته است.

رشد صادرات فولاد چین در آوریل 2024

در فاصله زمانی ژانویه تا آوریل 2024، شرکت‌های فولادی چین موفق به افزایش 27 درصدی در صادرات فولاد نسبت به مدت مشابه سال گذشته شده‌اند، به 35.02 میلیون تن رسیده‌اند. همچنین، واردات محصولات فولادی با کاهش 3.7 درصدی نسبت به مدت مشابه گزارش سال قبل، به 2.4 میلیون تن کاهش یافته است. افزایش واردات سنگ آهن نیز به 411.82 میلیون تن رسیده، که نسبت به سال قبل 7.2 درصد افزایش داشته است.

به گزارش ارائه شده توسط فولاد ایران، در ماه آوریل سال جاری، صادرات فولادسازان چینی به میزان 9.22 میلیون تن بوده است که با کاهش 6.7 درصدی نسبت به ماه قبل همراه بوده است. در عین حال، واردات فولاد در این ماه با افزایش 6.6 درصدی به 658 هزار تن رسیده است. همچنین، واردات سنگ آهن نیز در این ماه به 101.82 میلیون تن افزایش یافته که این افزایش 1.1 درصدی نسبت به ماه قبل را نشان می‌دهد.

در سال گذشته، چین توانست صادرات محصولات فولادی خود را نسبت به سال گذشته 36.2 درصد افزایش داده و به 90.3 میلیون تن رساند. واردات فولاد به چین نیز به 7.64 میلیون تن کاهش یافته که نشان از 27.6 درصد کاهش نسبت به سال قبل دارد. همچنین، واردات سنگ آهن در سال جاری با 6.6 درصد افزایش نسبت به سال گذشته، به 1.179 میلیارد تن رسیده است.

دیدگاه ها
×