چت

تحلیل بازار بورس 8 خرداد 1403

به گزارش فولاد 24؛ امروز 8 خرداد 1403 به تحلیل وضعیت شاخص کل بورس و فرابورس می پردازیم:

تحلیل بازار بورس 8 خرداد 1403

امروز 8 خرداد 1403، شاخص کل بورس با افزایش 0.57% همراه بود و به مقدار 2,069,847.78 رسید. همچنین شاخص کل (هم وزن)، شاخص 50 شرکت فعالتر، شاخص 30 شرکت بزرگ و شاخص کل فرابورس همگی با افزایش به ترتیب 0.17% ، 0.70% ، 0.97% و 0.57% همراه بود. امار هر کدام به شرح زیر می باشد:

  • شاخص کل: 2,069,847.78 (+11714.89 یا 0.57٪)
  • شاخص کل (هم وزن): 681,700.59 (+1154.21 یا 0.17٪)
  • شاخص ۵۰ شرکت فعالتر: 81,439.19 (+564.99 یا 0.70٪)
  • شاخص ۳۰ شرکت بزرگ: 127,006.10 (+1222.12 یا 0.97٪)
  • شاخص کل فرابورس: 22,495.98 (+127.72 یا 0.57٪)

تحلیل بازار بورس 8 خرداد 1403

ما را در تلگرام گزارشگر فولاد 24 همراهی کنید.

دیدگاه ها
×