چت

تحلیل بازار بورس 21 خرداد 1403

به گزارش فولاد 24؛ امروز دو شنبه 21 خرداد 1403 به تحلیل شاخص‌های کلیدی بورس و فرابورس در روز جاری و میزان تغییرات آن می پردازیم.

تحلیل بازار بورس 21 خرداد 1403

به گزارش فولاد 24؛ تحلیل داده‌های شاخص‌های مختلف بازار بورس و فرابورس در دوشنبه 21 خرداد 1403 به شرح زیر می باشد:

 1. شاخص کل (بورس):

  • مقدار: 2,078,090.71
  • تغییر: 16194.14 (0.79%)
  • تحلیل: این شاخص نشان‌دهنده افزایش قابل توجهی در ارزش کل بازار بورس است که با 0.79 درصد رشد، وضعیت مثبت و روند صعودی بازار را نشان می‌دهد. این رشد ممکن است به دلیل عملکرد خوب شرکت‌های بزرگ و اخبار مثبت اقتصادی باشد.
 2. شاخص کل (هم وزن):

  • مقدار: 675,015.92
  • تغییر: 2584.16 (0.38%)
  • تحلیل: این شاخص نیز افزایشی بوده است، اما با رشد 0.38 درصدی، نشان‌دهنده افزایش متوسط و کمتر نسبت به شاخص کل است. این اختلاف نشان می‌دهد که شرکت‌های بزرگ تاثیر بیشتری بر شاخص کل داشته‌اند و شرکت‌های کوچکتر به طور متوسط رشد کمتری داشته‌اند.
 3. شاخص 50 شرکت فعالتر:

  • مقدار: 82,096.80
  • تغییر: 759.37 (0.93%)
 4. شاخص 30 شرکت بزرگ:

  • مقدار: 128,927.25
  • تغییر: 1432.66 (1.12%)
 5. شاخص کل فرابورس:

  • مقدار: 22,264.46
  • تغییر: 155.01 (0.70%)

در مجموع، تمام شاخص‌ها در وضعیت مثبت قرار دارند و نشان‌دهنده رشد و بهبود کلی بازار بورس و فرابورس هستند. بیشترین رشد مربوط به شاخص 30 شرکت بزرگ است که نشان‌دهنده تاثیر زیاد این شرکت‌ها بر کل بازار است. شاخص هم وزن نیز اگرچه رشد کمتری نسبت به شاخص کل دارد، اما نشان‌دهنده بهبود نسبی در تمامی سطوح بازار است. افزایش شاخص‌های 50 شرکت فعال‌تر و شاخص کل فرابورس نیز نشان‌دهنده عملکرد مثبت در بخش‌های مختلف بازار است.

تحلیل بازار بورس 21 خرداد 1403

ما را تلگرام گزارشگر فولاد24 نیز دنبال کنید

دیدگاه ها
×