چت

تحلیل بازار بورس 13 خرداد 1403

به گزارش فولاد 24؛ امروز یک شنبه 13 خرداد 1403 به تحلیل شاخص‌های کلیدی بورس و فرابورس در روز جاری و میزان تغییرات آن می پردازیم.

تحلیل بازار بورس 13 خرداد 1403

تحلیل شاخص‌های بورس و فرابورس یکشنبه 13 خرداد 1403:

شاخص کل بورس:

  • مقدار: 2,087,272.63
  • تغییر: -6,807.86 (کاهش 0.33%)

شاخص کل (هم وزن):

  • مقدار: 681,563.99
  • تغییر: -3,179.26 (کاهش 0.46%)

شاخص 50 شرکت فعال‌تر:

  • مقدار: 82,349.61
  • تغییر: -258.23 (کاهش 0.31%)

شاخص 30 شرکت بزرگ:

  • مقدار: 129,223.64
  • تغییر: -445.28 (کاهش 0.34%)

شاخص کل فرابورس:

  • مقدار: 22,562.55
  • تغییر: -139.64 (کاهش 0.62%)

کاهش شاخص‌های بورس و فرابورس در روز جاری

در روز جاری، شاخص کل بورس با کاهش 6,807.86 واحدی (معادل 0.33 درصد) به 2,087,272.63 واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز با افت 3,179.26 واحدی (معادل 0.46 درصد) به 681,563.99 واحد رسید. همچنین، شاخص 50 شرکت فعال‌تر و شاخص 30 شرکت بزرگ به ترتیب 0.31 درصد و 0.34 درصد کاهش داشتند. در بازار فرابورس نیز شاخص کل با کاهش 139.64 واحدی (معادل 0.62 درصد) به 22,562.55 واحد رسید.

تحلیل بازار بورس 13 خرداد 1403

دیدگاه ها
×