چت

تحلیل شاخص‌های بورس و فرابورس 4 تیر 1403

به گزارش فولاد 24؛ امروز دو شنبه 4 تیر 1403 به شاخص‌های کلیدی بورس و فرابورس در روز جاری و میزان تغییرات آن می پردازیم.

تحلیل شاخص‌های بورس و فرابورس 4 تیر 1403

امروز دو شنبه 4 تیر ماه 1403؛ تعداد نمادهای مثبت در بورس = 458 و تعداد نمادهای منفی = 183 است. همچنین بیشترین خروج پول حقیقی از گروه ها را صنایع چند رشته، خودرو و بانک ها داشتند و بیشترین ورود پول حقیقی به گروه ها را شیمیایی، فراورده نفتی و سرمایه گذاریها داشتند.

تحلیل شاخص‌های بورس و فرابورس

در این تحلیل، به بررسی و تحلیل وضعیت شاخص‌های اصلی بورس و فرابورس می‌پردازیم. شاخص‌ها نشان‌دهنده وضعیت کلی بازار هستند و تغییرات آنها می‌تواند اطلاعات مهمی در مورد روند بازار به ما بدهد.

شاخص کل

  • مقدار شاخص کل: 2,065,275
  • تغییرات: 14128.30 (0.69%)

شاخص کل بورس به مقدار 2,065,275 واحد رسیده که نشان از افزایش 14128.30 واحدی معادل 0.69 درصد دارد. این افزایش نشان‌دهنده بهبود نسبی در بازار و رشد قیمت سهام شرکت‌های بورسی است.

شاخص کل (هم وزن)

  • مقدار شاخص کل (هم وزن): 668,713.95
  • تغییرات: 2906.91 (0.44%)

شاخص کل هم وزن نیز به 668,713.95 واحد رسیده که افزایش 2906.91 واحدی معادل 0.44 درصد را نشان می‌دهد. این شاخص به دلیل وزن‌دهی مساوی به تمامی شرکت‌ها، می‌تواند نمایانگر روند عمومی بازار بدون تأثیر اندازه شرکت‌ها باشد. افزایش در این شاخص نشان‌دهنده رشد قابل توجه در بسیاری از شرکت‌ها است.

شاخص 50 شرکت فعال‌تر

  • مقدار شاخص 50 شرکت فعال‌تر: 81,546.39
  • تغییرات: 642.78 (0.79%)

این شاخص به 81,546.39 واحد رسیده که نشان از افزایش 642.78 واحدی معادل 0.79 درصد دارد. شاخص 50 شرکت فعال‌تر بیانگر وضعیت شرکت‌هایی است که بیشتر مورد معامله قرار می‌گیرند. افزایش در این شاخص به معنای فعالیت بیشتر و افزایش معاملات در بین این شرکت‌ها است.

شاخص 30 شرکت بزرگ

  • مقدار شاخص 30 شرکت بزرگ: 127,545.21
  • تغییرات: 1133.53 (0.90%)

شاخص 30 شرکت بزرگ به مقدار 127,545.21 واحد رسیده که افزایش 1133.53 واحدی معادل 0.90 درصد را نشان می‌دهد. این شاخص وضعیت شرکت‌های بزرگ و تأثیرگذار را در بازار نشان می‌دهد و افزایش آن به معنای رشد قیمت سهام شرکت‌های بزرگ است.

شاخص کل فرابورس

  • مقدار شاخص کل فرابورس: 22,101.73
  • تغییرات: 141.93 (0.65%)

شاخص کل فرابورس به 22,101.73 واحد رسیده که نشان‌دهنده افزایش 141.93 واحدی معادل 0.65 درصد است. این افزایش نشان‌دهنده بهبود و رشد در بازار فرابورس می‌باشد.

نتیجه‌گیری

با توجه به افزایش در تمامی شاخص‌ها، می‌توان نتیجه گرفت که بازار بورس و فرابورس در وضعیت نسبتاً خوبی قرار دارند و شاهد رشد در قیمت سهام و افزایش معاملات هستیم. این وضعیت می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی از جمله اخبار اقتصادی، تغییرات در سیاست‌های مالی و پولی، و عملکرد مثبت شرکت‌ها باشد. افزایش در شاخص‌های مختلف نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار و امید به رشد بیشتر در آینده نزدیک است.

دیدگاه ها
×