چت

تحلیل شاخص‌های بورس و فرابورس 16 تیر 1403

به گزارش فولاد 24؛ امروز شنبه 16 تیرماه 1403 به شاخص‌های کلیدی بورس و فرابورس در روز جاری و میزان تغییرات آن می پردازیم.

تحلیل شاخص‌های بورس و فرابورس 16 تیر 1403

امروز شنبه 16 تیرماه 1403؛ تعداد نمادهای مثبت در بورس = 574 و تعداد نمادهای منفی = 81 است و حدود 50 نماد در صف فروش قرار دارند. همچنین بیشترین خروج پول حقیقی از گروه ها را بانکها، زراعت و خورده فروشی به. به خود اختصاص دادند و بیشترین ورود پول حقیقی به گروه ها را شیمیایی، کانه فلزی و فلزات اساسی داشتند. بیشترین نمادهای تاثیرگذاری در بورس یا پر بحث ترین ها را هم نمادهای "وتجارت"، "خودرو"، "وسدید"، "خساپا"، "دانا"، "نوری"، "شستا" و "فولاد" به خود اختصاص دادند.

فزایش چشمگیر شاخص‌های بازار سرمایه

امروز شاخص‌های بازار سرمایه با رشد قابل توجهی روبرو شدند. شاخص کل با افزایش 88,179.81 واحدی (معادل 4.20 درصد) به رقم 2,188,849.52 واحد رسید.

شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد 23,056.08 واحدی (معادل 3.42 درصد) به رقم 698,098.56 واحد دست یافت. همچنین، شاخص 50 شرکت فعال‌تر با افزایش 3,935.41 واحدی (معادل 4.73 درصد) به 87,154.16 واحد رسید.

شاخص 30 شرکت بزرگ با رشد 7,000.69 واحدی (معادل 5.37 درصد) به رقم 137,394.06 واحد رسید. شاخص کل فرابورس نیز با افزایش 819.17 واحدی (معادل 3.70 درصد) به رقم 22,973.86 واحد دست یافت.

نقشه بازار بورس در این لحظه:

نقشه بازار بورس 16 تیرماه

دیدگاه ها
×