کمبود سنگ آهن کشور را می توان با سرمایه گذاری روی معادن افغانستان برطرف کرد.

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: در سال های اخیر سرمایه گذاری در بخش معادن مورد نیاز صنعت فولاد کشور کمرنگ بوده است و همین بر تامین سنگ آهن پایدار تاثیر گذاشته است. بهتر است با سرمایه گذاری در بخش معادن کشور همسایه بر این نیاز فائق آییم.

کمبود سنگ آهن کشور را می توان با سرمایه گذاری روی معادن افغانستان برطرف کرد.

رضا شهرستانی در گفت و گو با خبرنگار ایراسین اظهار داشت: تا زمانی که اهداف و برنامه های درازمدت وزارت صمت مشخص نشود به نظر می رسد چالش تامین سنگ آهن پایدار برای صنایع فولادسازی تمام نشود و در نهایت ضرر نهایی متوجه وزارت صمت شود.

وی افزود: متاسفانه درسال های اخیر سرمایه گذاری و اکتشافات در بخش معادن صورت نگرفته است و این مساله تامین سنگ آهن پایدار صنایع فولادسازی را با مشکل مواجه کرده است.

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تصریح کرد: با توجه به چشم انداز تولید ۵۵ میلیونی فولاد کشور در سال ۱۴۰۴ و برنامه ریزی های مبتنی بر آن که به اضافه تولید ۱۷ میلیون تنی منجر می شود؛ نیاز است در بخش معدن سرمایه گذاری شود.

وی اضافه کرد: برنامه ریزی ها در سطح کلان می تواند به کمبود سنگ آهن پایدار مورد نیاز صنایع فولادی کشور خاتمه دهد و یکی از این برنامه ها می تواند سرمایه گذاری در بخش معدن کشور افغانستان باشد.

شهرستانی گفت: سرمایه گذاری در خواف نشان داد که اگر همین روند در کشور افغانستان ادامه یابد علاوه بر پاسخ به نیاز اساسی صنایع فولادسازی می تواند منجر به اشتغال زایی شود و امیدوارم پیش از آنکه کشورهای چین و هند نسبت به این مهم اقدام کنند با برنامه ریزی دولتی و سرمایه گذاری صنایع فولادی بتوان از این فرصت نهایت بهره را برد./ایراسین

دیدگاه ها

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید