کاهش نرخ خرید و فروش دلار نیما

نرخ خرید حواله‌جات دلار در سامانه نیما در روز 25 بهمن با رقم 233 و 745 ریال ثبت شد که نسبت به روز پنجشنبه افت هزار و 63 ریالی را نشان می‌دهد. قیمت فروش حواله‌جات دلار نیمایی نیز در گزارش مربوط به روز کاری قبل با رقم 234 هزار و 428 ریال اعلام شده است که نسبت به روز پنجشنبه رشد 2 هزار و 189 ریالی داشته است. 

کاهش نرخ خرید و فروش دلار نیما

امروز همچنین میانگین موزون هفتگی نرخ حواله‌جات دلار (متوسط نرخ خرید و فروش) در سامانه نیما منتهی به روز 25 بهمن با رقم 234 هزار و 972 ریال اعلام شد که نسبت به روز سه‌شنبه افت 120 ریالی را نشان می‌دهد. 

دیدگاه ها

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید