کاهش میزان تولیدات فولادی.

کاهش میزان تولیدات فولادی.

به طور میانگین فولادسازان بزرگ تقریبا ماهانه ۲/۵ میلیون تن تولید دارند که به این معنی است که همیشه ۳ تا ۴ برابر عرضه های خود در انبارها موجودی دارند؛ در واقع قطعی برق بهانه ای برای عدم عرضه بود.

احمد رضوی نیک ادامه داد: طی قطعی های پیوسته برق که اخیرا رخ داده؛ ۸۵ درصد نوردکاران تعطیل شدند. همچنین فولادسازان بزرگ با ظرفیتی کمتر از قبل به فعالیت خود ادامه می دهند؛ چرا که وزارت نیرو ابتدا دستور قطعی برق واحدهای صنعتی را صادر کرد اما از آنجایی که فولادسازان بزرگ نیروگاه اختصاصی را دارا هستند، از این منظر یعنی قطعی برق، با مشکلات کمتری مواجه شدند.

ایشان افزود: در جریان قطعی برق، تمامی واحدهایی که مصرف بیش از ۲ مگاوات داشته اند از همان ابتدا قطعی برق را تجربه کردند؛ همچنین واحدهای کوچک شهرک های صنتعی فقط یک الی دو روز در هفته برق داشتند و با ۱۰ درصد دیماند برق مصرفی فعالیت می کردند که با این میزان فقط می شود دستگاه ها را روشن نمود. با دستور جدید وزارت صمت و اعلام دادستانی کل کشور؛ واحدهای نوردی از این پس می توانند در شیفت شب ۱۲ شب تا ۸ صبح فعالیت نمایند.

رئیس هیات مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران اذعان داشت: در این دوره ۴۵ روزه که قطعی برق پیوسته لحاظ شده است؛ نوردکاران خسارت شدیدی را دیده اند و به همین موازات حقوق ۳۴۰ هزار نیرو را نیز پرداخت کرده اند. چه بسا با این میزان حقوق پرداختی و این حجم از خسارت هیچگونه فعالیتی نداشته اند و صرفا ۱۵ درصد واحدهای صنعتی توانسته اند فعالیت داشته باشند و همین واحدها نیز در طول روز تجربه قطعی برق چند ساعته را داشتند. وی در پایان در رابطه با مسئله کاهش تولید فولادی ها بیان کرد: قطعی برق و عدم عرضه شمش در بورس کالا منجر به کاهش ۸۰۰ هزار تن تولید شمش شد./آهن پرایس