واکسیناسیون بازار با راه‌اندازی بازار متشکل ارزی

یک کارشناس بانکی راه‌اندازی بازار متشکل ارزی را عاملی برای واکسیناسیون سیستم تجاری کشور از سودجویان و دلالان ارزی دانست.

واکسیناسیون بازار با راه‌اندازی بازار متشکل ارزی

علی اصغر سمیعی رئیس اسبق کانون صرافان، با اشاره به عواملی که منجر به تحقق بازار متشکل ارزی به صورت واقعی می‌شود، گفت: بازار متشكل ارزی تنها در صورتی موفق خواهد بود که قیمت در آن واقعی و واحد باشد؛ بنابراین اگر منظور از بازار متشكل، برانداختن انواع قیمت‌های قبلی و تعریف یك قیمت واقعی یا نزدیك به واقعیت باشد، باید گفت كه این تصمیم، تصمیمی مبارك، نافع و قدمی در جهت اصلاح ساختارهای اقتصادی كشور است.

وی افزود: البته این در صورتی است كه درباره قیمت‌های غیر واقعی كالاها و خدمات دیگر هم بررسی و اصلاح به عمل آید. و اینکه برخی از کالاها با نرخ رسمی وارد و با نرخ آزاد بفروش رسیده اند هم باید بررسی و پیگیری شود. سمیعی بیان کرد: نكته دیگر اینکه اگر مراد از تصویب مقررات بازار متشکل ارزی، تقویت پول ملی یا جلوگیری از سرعت تضعیف آن باشد، باید ابتدا برای کاهش میزان تورم و بهره بانکی فکری اساسی شود تا نقدینگی با نظارت بیشتری کنترل و به بازارهای هدف از جمله سرمایه و سایر نهاد هدایت شود.

رئیس اسبق کانون صرافان در پایان گفت: بازار متشكل الزاما موجب حذف صرافان و دلالان نمی‌شود، فقط باعث می‌شود سودجویان نتوانند به منافع مصرف‌كنندگان آسیب وارد كنند. البته اگر این بازار رعایت كامل نكات فنی را کند و به مبانی علم اقتصاد احترام بگذارد، در هر شرایطی می‌تواند توازن و تعادل را در بازار ارز حفظ كند. البته به شرطی كه این اسم نیز مانند سایر اسامی كه تاكنون به بازار ارز داده‌اند، فقط تزیینی نباشد.

منبع:باشگاه خبرنگاران

دیدگاه ها